Canh Sat Moi Ra Truong 2

  $31.00
  Qty:

  Cảnh Sát Mới Ra Trường 2

  English Title: Police Cadet '85

  Item Description: Total 20 DVD-R.

  Thể Loại: Cảnh Sát, do TVBI thực hiện .

  Số Dĩa: 20 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

  Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

  Audio: Vietnamese  language

   

   

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring:  Lương Triệu Vĩ, Hoàng Đạo Thời, Trương Mạn Ngọc, La Chí Vĩ....

  • Availability: 96
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.