Hau Cung Ac Dau (HD Remux)

  $20.00
  Qty:

  Hậu Cung Ác Đấu (HD Remux)

  English Title: Curse of the Royal Harem
  Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 27 Tập.

  Thể Loại: Vua Chúa Do TVBI Hồng Kông thực hiện .
  Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
  Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
  Audio: Vietnamese
  Included: Chapters Selection
  • Availability: 98
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.