Ho So Luat

$11.00
Qty:

Hồ Sơ Luật

English Title:  The File Of Justice

Item Description: Total 07 DVDs.

Thể Loại: Hành Động, do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

Starring:Âu Dương Chấn Huê, Trần Tú Văn, Lưu Mỹ Quyên, Lạc Ứng Quân, Đặng Từ Phong, Đào Đại Vũ, Tô Hạnh Hoàn
  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.