TVBI

Sort By:  
Can Long Dai De

Càn Long Đại Đế

English Title: War and Remembrance 

Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Vua Chúa, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Cổ Thiên Lạc, Ông Hồng, Khương Đại Vệ, Hà Bửu Sinh, La Lạc Lâm .....

$15.50
Cuong Long

*Cuồng Long*

English Title: Kwong Loong 

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lữ Lương Vĩ, Thạch Tú, Trần Tú Châu, Lê Hán Tù .....

$14.00
Thien Bien

*Thiên Biến*

English Title: The War Hero 

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quách Tấn An, Lệ Mỹ Nhàn, Đặng Túy Văn, Âu Thoại Vĩ, Huỳnh Thu San, Tạ Ninh....

$14.00
Luc Tieu Phung

*Lục Tiểu Phụng- Phụng Múa Cứu Thiên *

English Title: The Return of Luk Siu Fung 

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vạn Tử Lương, Vệ Thiên Tứ, Trần Thú Châu, Cảnh Đại Âm....

$15.50
Lu Khach Co Don

*Lữ Khách Cô Đơn*

English Title: The Maverick 

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Châu Nhuận Phát, Âu Dương Bối San, Trang Tịnh Nhi, Tuyết Ly....

$11.00
Ky Ao Nhan Gian The

*Kỳ Ảo Nhân Gian Thế*

English Title: The Serpentine Romance 

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngô Đại Nhung, Thiệu Mỹ Kỳ, La Lạc Lâm, Ngô Khải Minh, Lưu Tứ Bỉnh .....

$12.50
Thanh Cung Khi The Luc

*Thanh Cung Khí Thế Lục*

English Title: Fate Of The Last Empire 

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Hà Bảo Sinh, Trần Tùng Linh, Lương Tiểu Băng, Vương Thư Kỳ, La Lạc Lâm, Hà Uyển Dinh.....

$11.00
Han Tinh Phan Kim Lien

*Hận Tình Phan Kim Liên*

English Title: Gentle Reflections 

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Cổ Trang, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ôn Bích Hà, Dương Linh, Liêu Khải Trí, Quách Khả Dinh, Tăng Vĩ Quyền, Đơn Lập Văn....

$11.00
Than Long Kiem Hiep

*Thần Long Kiếm Hiệp*

English Title: The Holy Dragon Saga 

Item Description: Total 07 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lâm Văn Long, Nguy Tuấn Kiệt, Hồng Hân, Tào Chúng, Trương Dực, Trương Nguyên Vi.....

$11.00
Thap Tam Mat Sat Lenh

* Thập Tam Mật Sát Lệnh* Phim Cũ

English Title: Unnatural Born Killer

Item Description: Total 08 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Tiển Tiểu Hào, Trương Triệu Huy, Thái Thiếu Phấn, Dương Linh, La Lạc Lâm, Vương Vĩ....

$12.50
Than Dieu Dai Hiep

*Thần Điêu Đại Hiệp* Phim Cũ

The Magic Couple
Item Description: Total 11 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Phan Nghinh Tử, Mạnh Phi, Trầm Hải Dung...

$17.00
Thu Kiem An Thu Luc

*Thư Kiếm Ân Thù Lục* Phim Cũ

The Legend of the Book and the Sword
Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

StarringNhiệm Ðạt Huê,Thạch Tú, Tran Man Nhi,Lê Mỷ Nhàn, Banh Van Kien...

$15.50
Tan Tuyet Son Phi Ho
*Tân Tuyết Sơn Phi Hồ* Phim Cũ
The Flying Fox Of The Snowy Mountain 1999
Item Description: Total 16 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Nhật Hoa, Thiệu Mỹ Kỳ, Trương Thiệu Huy, Doãn Dương Minh, Xa Thi Man, Đằng Lệ Minh...

$24.50
Phuong The Ngoc Va Vua Can Long
*Phương Thế Ngọc Và Vua Càn Long* Phim Cũ
The Emperor and I
Item Description: Total 07 DVDs.
Thể Loại: Vua Chúa, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Thiệu Huy, Ngụy Tuấn Kiệt, Trần Mỹ Kỳ, Trần Bối San, Đam Diệu Văn, Lâm Vĩ...

$110.00
Nam Hiep Trien Chieu
*Nam Hiệp Triển Chiêu* Phim Cũ
The Conspiracy of the Eunuch
Item Description: Total 06 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngũ Vệ Quốc, Tăng Vĩ Quyền, Trần Bối San, Đặng Tụy Văn, Lê Hán Trì, La Quân Tá...

$9.50
Van Gia Truyen Thuyet
Vạn Gia Truyền Thuyết Phim Cũ
The Vixen's Tale
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Liêu Trai, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quách Tấn An, Đặng Tùy Văn, Lâm Khiết Anh, Ngô Đạt Dung...

$14.00
Hiep Nu Lu Tu Nuong
*Hiệp Nữ Lữ Tứ Nương* Phim Cũ
Lu Siniang Legend Of Ching Lady
Item Description: Total 13 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trịnh Du Linh, Lữ Lương Vĩ, Nhậm Đạt Hoa....

$20.00
Bung No

*Bùng Nổ*

English Title: ''Outburst''

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ôn Thiệu Luân, Ngô Khải Hoa, Tuyên Huyền, Thành Khuê An, Trương Phụng Ni, Ngô Gia Lạc....

$14.00
Doi Chong Te Nan

*Đội Chống Tệ Nạn*

English Title: ''Crimes Of Passion''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Âu Dương Chấn Hoa, Quách Khả Doanh, Ngụy Tuấn Kiệt, Lưu Cẩm Linh, Khang Hoa, Than Doanh Doanh, Chung Tuệ Nghi....

$12.50
Lenh Truy Na

*Lệnh Truy Nả*

English Title: ''I Can't Accept Corruption''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Cổ Thiên Lạc, Trương Triệu Huy, Trần Pháp Dũng, Viên Khiết Oanh, Hà Bảo Sinh, Trường Ngọc San....

$12.50
Per Page      221 - 240 of 677