Dong Cung Quy Phi (Retail)

  $13.50
  Qty:

  Đông Cung Quý Phi (Retail)

  English Title: Love is Beautiful

  Item Description: Total 08 DVD-Retail.

  Thể Loại: Cổ Trang Vua Chúa, do Hong Kong thực hiện .

  Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese/Chinese  language
  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

   

  Starring: Trần Thiệu Anh, Hướng Hải Lam, Trương Triệu Huy, Ngụy Tuấn Kiệt, Quan Bảo Tuệ...

  • Availability: 98
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.