Ai Tinh Tay Ba

  $9.50
  Qty:
  *Ái Tình Tay Ba*Phim cũ
  Love In Triangle
  Item Description: Total 06 DVDs.
  Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
  Số Dĩa: 06 DVDs 100% uncompressed  DVD.
  Video: Hình Ảnh Khá Rõ
  Audio: Vietnamese  language

   Phim rất hay, mời bạn mua xem

   

  Starring: Ngô Trấn Vũ, Mao Xuân Quân, Ôn Thiệu Luân, Thiệu Mỹ Kỳ, Lô Uyễn Ân, Vương Vĩ, Trương Phụng Nhi, Cao Hùng...

  • Availability: 98
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.