Dong Ta Tay Doc (Retail)

$2.50
Qty:

*Đông Tà Tây Độc* (Retail)

English Title: Dong Cheng Xi Jiu

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lâm Thành Hà, Chung Trần Đào, Lương Triều Vĩ, Lương Gia Huy, Trương Mạn Ngọc, Lưu Gia Linh, Trương Quốc Vinh, Vương Tố Hiền, Trương Học Hữu

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.