Chieu Quan Cong Ho (Retail)

  $19.00
  Qty:

  * Chiêu Quân Cống Hồ *(Retail)

  English Title: Wong Chao Chun

  Item Description: Total 12 DVD-R.

  Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

  Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Ngô Nghị Tướng, Ngụy Thu Hoa, Huỳnh Thu Sanh, Ngủ Vệ Quốc

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.