Ngoc Dien Phi Ho

$15.00
Qty:

Ngọc Diện Phi Hồ

English Title: The Jade Fox
Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngô Ðại Dũng, Lý Uyên Huệ, Âu Thoại Vĩ....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.