Quan Truong Song Gio

  $15.00
  Qty:

  Quan Trường Sóng Gió

  English Title:An Elite's Choice
  Item Description: Trọn bộ 10 DVDs gồm 20 tập.

  Thể Loại: Kiếm Hiệp do HongKong thực hiện .
  Số Dĩa: 10 DVDs 100% Uncompressed DVD.
  Video: Video Quality A- [Hình ảnh rỏ] 
  Audio: Vietnamese .
  Included: Chapters Selection

  Starring:Lưu Tích Minh, Trương Triệu Huy, Thiệu Mỹ Kỳ, Tạ Ninh, Quan Hải Sơn, Lưu Giang
  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.