Son Hai Kinh Truyen Thuyet Xich Anh (VNLT)

  $21.50
  Qty:

  Sơn Hải Kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh (VNLT)

  English Title: The Classic of Mountains and Sea
  Item Description: Trọn bộ 14 DVDs-Retail gồm 42 Tập.
   
  Thể Loại: Vua Chúa do Trung Hoa thực hiện .
  Số Dĩa: 14 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
  Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
  Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
  Included: Chapters Selection
  • Availability: 100
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.