Tan Van Cong Truyen Ky

  $15.00
  Qty:

  Tấn Văn Công Truyền Kỳ

  English Title: Jin Wen Gong Legend
  Item Description: Trọn bộ 10 DVDs gồm 20 tập.

  Thể Loại:Vua Chúado HongKong thực hiện .
  Số Dĩa: 10 DVDs 100% Uncompressed DVD.
  Video: Video Quality A- [Hình ảnh rỏ] 
  Audio: Vietnamese .
  Included: Chapters Selection

  Starring:Lê minh, La huệ minh, Lý trung ninh, Quang nghị, Âu Dương Chấn Huê...
  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.