Thoi The Tao Vuong (HD Remux)

  $15.50
  Qty:

  Thời Thế Tạo Vương (HD Remux)

  English Title: King Maker

  Item Description: Trọn bộ 09 DVD-Retail gồm 28 Tập.
  Thể Loại: Vua Chúa Do TVBI Hồng Kông thực hiện .
  Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
  Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
  Audio: Vietnamese
  Included: Chapters Selection
  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.