Thien Ha De Nhat Kiem (Retail)

  $19.50
  Qty:

  Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm (Retail)

  English Title: Hero

  Item Description: Total 12 DVD-R.

  Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Asiaview thực hiện .

  Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  • Availability: 98
  • Manufacturer: ATV

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.