Ao Anh Than Tram (Retail)

  $26.00
  Qty:

  Ảo Ảnh Thần Trâm (Retail)

  English Title: Shadow of the Paradise

  Item Description: Total 16 DVD-R.

  Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 16 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.