Giang Ho Ngao Kiem (Retail)

  $21.00
  Qty:

  Giang Hồ Ngạo Kiếm (Retail)

  English Title: Ba Jin Wen Ling Tian

  Item Description: Total 13 DVD-Retail.

  Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Á Châu thực hiện .

  Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  • Availability: 99
  • Manufacturer: ATV

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.