Bao Cong Ky An 1-24

130.45€
Qty:

***** Bao Công Kỳ Án 1-24*****
 83 Uncompressed DVDS gồm 24 kỳ án ly kỳ hấp dẫn.

@ Hình Ảnh Và Âm Thanh Của Phim Rất Rõ Và Clear @

Diễn viên:    Kim Siêu Quần,Hà Gia Kính,Lưu Tuyết Hoa,Lưu Đức Khải...

Bao Công Kỳ Án - 1. Bồ Tát Ðình = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án - 2. Chân Giả Trạng Nguyên =  2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 3. Cổ Cầm Oán = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 4.Cửu Ðao Bản = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -5. Ðap Tuyết Tầm Mai = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -6. Họa Trong Ngôn = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -7.Hồng Hoa Ký =  2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án -8. Khổng Tước Ðảm = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -9.Kiếp Song Sinh = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án -10.Lôi Ðình Nô = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -11.Mộc Tấc Thảo Tâm = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án -12.Mỹ Nhân Ngư = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -13.Ngủ Thử Náo Ðông Kinh = 3dvds

Bao Công Kỳ Án -14.Rể Giả Rể Thật = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án -15.Sanh Tử Luyến = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -16.Tầm Thân Ký = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -17.Thanh Long Châu = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -18.Thiên Luân Kiếp = 4dvds

Bao Công Kỳ Án -19.Trảm Trần Thế Mỹ  = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -20.Tử Kim Chùy = 2 dvds

Bao Công Kỳ Án -21.Tuyết Vân Phan Truyền Kỳ = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án -22.Uyên Ương Hồ Ðiệp Mộng = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án -23.Vương Tôn Ăn Mày  = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -24.Xử Án Bao Miễng = 6 dvds

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.