Hoan Chau Cat Cat (Retail)

  $18.50
  Qty:

  *Hoàn Châu Cát Cát* (Retail)

  English Title: The Princess Pearl

  Item Description: Total 12 DVD-R.

  Thể Loại: Vua Chúa , do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Triệu Vi, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng...

  Be the first to review this product!

  • Availability: 97
  • Manufacturer: ATV

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.